Säkra molntjänster – i Sverige!

Använder du olika populära amerikanska molntjänster? Låt bli! Du kan inte lita på att den information du lämnar över till amerikanska tjänster förblir din.

Based in Sweden är ett initiativ som garanterar dig säker lagring i Sverige, med skydd av svensk grundlag – garanterad av svenska myndigheter.

När Edward Snowden som den senaste i en rad läckor med ursprung i utländska säkerhetsorganisationer öppnade på locket till övervakningsprogrammet "Prism", framgick med all önskvärd tydlighet hur osäkra molntjänster baserade i USA är.

Efter Snowden (industrin pratar om "Snowdeneffekten") har molntjänstföretag i USA tappat mellan 10 och 20 procent av sin omsättning. Det visar en rapport från ITIF, Information Technology & Innovation Foundation. Totalt har molnföretagen hittills gått miste om intäkter på upp till 35 miljarder dollar. ("How much will Prism cost the U.S. computing industry?", 2013-08-05, www.itif.org)

Anledningen? Kunder, speciellt kunder utanför USA, litar helt enkelt inte på att informationen förblir skyddad från övervakning. Och det finns skäl att vara orolig. Nyligen avslöjade den ansedda tidningen Washington Post (länk) att den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA, National Security Agency, systematiskt bryter de regler som styr deras verksamhet – trots att reglerna redan från början är extremt frikostiga.

Based in Sweden är ett motdrag. Företag som ansluter sig till initiativet förbinder sig att basera sina molntjänster i Sverige. Det gäller allt från lagring till kommunikation. Ingenting får passera landets gränser förutom vissa systemtekniska anrop, exempelvis DNS-uppslagningar. (*)

I Sverige regleras skyddet mot hemlig avlyssning och intrång i den personliga integriteten i grundlagen (Regeringsformen, 2 kapitlet, 6 paragrafen).

Rättsvårdande myndigheter kan kräva ut uppgifter om misstänkta, men det måste finnas en skälig misstanke, och varje begäran rör en individ. Ingen svensk myndighet har rätt att avlyssna svenska medborgare utan domstolsbeslut. För telefon- och datatrafik som passerar Sveriges gräns gäller däremot helt andra regler.

Det gör Based in Sweden till ett mycket säkert alternativ för dig som vill vara säker på att det är du och ingen annan som avgör vem som ska få ta del av din information – oavsett hur tjänsterna du använder är utformade.

* Det är upp till varje deltagare i programmet att själv utforma sina tjänster. De kan kompletteras med kryptering av lagrad data, VPN-tunnlar via OpenVPN eller PPTP, SSL-kryptering av e-posttjänster eller andra kringtjänster. även prissättningen är förstås fri. Men grundvillkoret, att all data lagras inom Sveriges gränser och att kommunikationen routas inom landet, är ovillkorligt.

Företag anslutna till Based in Sweden


Om du vill vara med i initiativet, anmäl ditt intresse via e-post:

info@basedinsweden.se

Det är kostnadsfritt - men märkningen förutsätter att du följer reglerna för Based in Sweden.

Logotyp och pressfrågorLogotypen får användas fritt av företag som står bakom och säkerställer riktlinjerna enligt Based in Sweden.

Normal (500 px)
Stor (1000 px)
Superstor (2000 px)

För pressfrågor, mejla info@basedinsweden.se.

Terms for Based in Sweden

Click here for a PDF in English.