Based in Sweden, grundat 2013, är en märkning som garanterar dig säker lagring i Sverige, med skydd av svensk grundlag.

TESTA DIN WEBBTJÄNST!

Delar du med dig av din personliga information?

Skriv in en adress (t ex google.se) för att se om trafiken är Based in Sweden.


Vem kan läsa dina privata dokument?

Datatrafik som passerar Sveriges gränser kan avlyssnas – både av svenska FRA och av utländska aktörer.

Den senaste tidens avslöjanden har bekräftat att populära molntjänster lämnar ut information till myndigheter i utlandet.

Det enda sättet för företag och privatpersoner i Sverige att ta kontrollen över sin information är att lagra den inom landets gränser.

Vi lagrar din information på svensk mark!

Based in Sweden är ett initiativ, grundat 2013, som ger dig tillbaka kontrollen över dina data.

Vi som är med i Based in Sweden förbinder oss att lagra din information inom Sveriges gränser. Därmed skyddas din information av den svenska grundlagen, som förbjuder avlyssning utan domstolsbeslut (Regeringsformen 2 kap 6 §).