Based in Sweden, grundat 2013, är en märkning som garanterar dig säker lagring i Sverige, med skydd av svensk grundlag.

TESTA DIN WEBBTJÄNST!

Delar du med dig av din personliga information?

Skriv in en adress (t ex google.se) för att se om trafiken är Based in Sweden.


Vem kan läsa dina privata dokument?

Att datatrafik som passerar Sveriges gränser kan bli avlyssnat av både av svenska FRA och av utländska aktörer är känt sedan länge. Men sedan våren 2018 är det också möjligt för amerikanska myndigheter att ta del svenskars personliga data utan att ”be om lov”. Det är den nya amerikanska lagen Cloud Act som gör det möjligt.

Vad är Cloud Act?

Cloud Act godkändes som lag den 23 mars 2018 och ger amerikanska myndigheter rätt att se din data, oavsett var i världen den lagras - om du använder dig av en amerikansk molntjänstleverantör. Det betyder att om du som privatperson, företag eller myndighet väljer en amerikansk molntjänstleverantör (så som Google, AWS/Amazon, Microsoft m fl) så har amerikanska myndigheter rätt att kika på din, dina kunders eller dina medborgares data och affärshemligheter. Kanske finns där även data om Sveriges nationella säkerhet, vem vet?

H.R.4943 - CLOUD Act är en akronym för Clarifying Lawful Overseas Use of Data och innebär att lagen kan tillämpas oavsett var i världen det amerikanska datacentret befinner sig, och den går före GDPR (General Data Protaection Regulation, eller dataskyddsförordningen som den heter på svenska) och andra nationella lagar i Sverige.

Välj en säker molntjänstleverantör

Det är av yttersta vikt att svenska företag som värnar om sin data väljer svenska molntjänstleverantör som har sina datahallar i Sverige.

Använd den här checklistan och du är tre steg närmare en säker molntjänstleverantör!
1. Följer leverantörens verksamhet svensk lag? JA/NEJ
2. Lagras all information i Sverige under svensk lagstiftning? JA/NEJ
3. Använder leverantören din data till andra syften eller säljer den vidare? (Kontrollera avtalet noga!) JA/NEJ

Extra kontrollfråga
4. Har din leverantör en amerikansk ägare? (Även om verksamheten är "Based in Sweden" så räcker inte det. Är det amerikansk ägare så gäller Cloud act.) JA/NEJ

Rätt svar: 1) JA 2) JA 3) NEJ 4) NEJ

Vi lagrar din information på svensk mark!

Based in Sweden är ett initiativ, grundat 2013, som ger dig tillbaka kontrollen över dina data.

Vi som är med i Based in Sweden förbinder oss att lagra din information inom Sveriges gränser. Därmed skyddas din information av den svenska grundlagen, som förbjuder avlyssning utan domstolsbeslut (Regeringsformen 2 kap 6 §).